1387/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1387/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/04/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT433151058-4-20211619423567019_liemmx_27-04-2021-21-02-32_signed.pdf
 Trở về trang trước