3042/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3042/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Cải tạo, mở rộng hệ thống nước sinh hoạt tập trung bản Đoàn kết, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT135261489-7-20201596097989272chanth30.07.2020_15h55p51_quyenpd_31-07-2020-09-22-16_signed.pdf
 Trở về trang trước