50/TB-UBND
Chi tiết văn bản
50/TB-UBND
Thông báo tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2019 và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành 20/03/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb50_signed.pdf
 Trở về trang trước