597/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
597/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Như Thanh - Thanh Hóa
Ngày ban hành 18/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT903223876-2-20211613365062175cuonglv15.02.2021_14h56p36_thinv_18-02-2021-10-55-56_signed.pdf
 Trở về trang trước