3273/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3273/QĐ-UBND
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận cho Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Yên Trung, huyện Yên Định
Ngày ban hành 29/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT419053406-9-20221664187032443tungct27.09.2022_11h11p54_giangld_29-09-2022-04-55-43_signed.pdf
 Trở về trang trước