4622/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4622/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm VLXD thông thường tại mỏ cát xã Thiết Ống và xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa" (Trữ lượng tính đến ngày 31/7/2019)
Ngày ban hành 07/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4622.signed.pdf
 Trở về trang trước