8525/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8525/UBND-CN
Giao tham mưu bổ sung một số tuyến đường huyện Hà Trung vào quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT933872616-6-20201593481039646_(chanth)(30.06.2020_09h16p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước