179/GP-UBND
Chi tiết văn bản
179/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH giầy Roll Sport Việt Nam (Có trụ sở tại Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu tại phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 14/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT452507076-10-20201602556232842_(quyennd)(14.10.2020_08h01p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước