231/KH-UBND
Chi tiết văn bản
231/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT677475965-10-20201603853999397_(quyennd)(29.10.2020_10h48p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước