1941/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
1941/UBND-KTTC
Thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT638826191-2-20241707125934286_(hoangmc)(07.02.2024_08h01p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước