7098/UBND-NN
Chi tiết văn bản
7098/UBND-NN
Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển sản xuất vụ Đông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2026.
Ngày ban hành 24/05/2023
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT471852911-5-20231684803721386_(tungct)(23.05.2023_17h48p25)_signed.pdf
 Trở về trang trước