85/GP-UBND
Chi tiết văn bản
85/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hong Fu Việt Nam, địa chỉ tại: Lô CN 04, Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá
Ngày ban hành 24/07/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT779923686-7-20231689904089289_(giangld)(24.07.2023_11h22p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước