14562/UBND-VX
Chi tiết văn bản
14562/UBND-VX
Triển khai Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng CP phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT122744065-10-20201602751269623_dinhquanghung_16-10-2020-14-28-34_signed.pdf
 Trở về trang trước