18/CT-UBND
Chi tiết văn bản
18/CT-UBND
Chỉ thị tăng cường kiểm soát thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm
Ngày ban hành 20/12/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct18.signed.pdf
 Trở về trang trước