2235/UBND-CN
Chi tiết văn bản
2235/UBND-CN
Giao tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT364026054-2-20211613723054542_(trangnt)(21.02.2021_15h57p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước