4863/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4863/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Du lịch Thăng Long
Ngày ban hành 11/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT50840626-11-20201605064687192dinhquanghung11.11.2020_14h42p15_thinv_11-11-2020-15-05-06_signed.pdf
 Trở về trang trước