3055/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3055/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2020
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT917158944-7-20201596162581732_quyennd_31-07-2020-13-37-16_signed.pdf
 Trở về trang trước