18664/UBND-CN
Chi tiết văn bản
18664/UBND-CN
Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy tại Tờ trình số 833/THG - KHKT ngày 22/11/2021
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT510113738-11-20211637725094995_(trangnt)(25.11.2021_15h55p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước