75/GP-UBND
Chi tiết văn bản
75/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Trang trại ECO (có địa chỉ tại thôn Thanh Long, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 08/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT767074606-6-20221654651511483tungct08.06.2022_10h20p34_giangld_08-06-2022-10-54-45_signed.pdf
 Trở về trang trước