14514/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14514/UBND-THKH
Giao góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT139304231-10-20201602737149464_(dinhquanghung)(15.10.2020_16h29p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước