520/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
520/QĐ-UBND
Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đối với các trường hợp đã cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước trước ngày 01/9/2017
Ngày ban hành 11/02/2020
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d520.signed.pdf
 Trở về trang trước