4958/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4958/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 19/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT334402984-11-20201605691477207_thinv_18-11-2020-22-58-28_signed.pdf
 Trở về trang trước