247/TB-UBND
Chi tiết văn bản
247/TB-UBND
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2021
Ngày ban hành 28/12/2020
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb247.PDF_signed.pdf
 Trở về trang trước