3157/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3157/QĐ-UBND
Quyết định về việc ủy quyền cho UBND huyện Quảng Xương phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT771716367-9-20221663001761306hoangmc13.09.2022_08h27p06_tuandm_21-09-2022-17-53-59_signed.pdf
 Trở về trang trước