1932/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1932/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/05/2024
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT466766913-5-20241715564352720hieulv14.05.2024_09h56p50_tungdt_14-05-2024-14-41-44_signed.pdf
 Trở về trang trước