7223/UBND-CN
Chi tiết văn bản
7223/UBND-CN
Tham mưu đấu nối cửa hàng xăng dầu tại xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn vào Quốc lộ 217
Ngày ban hành 12/06/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7223_signed.pdf
 Trở về trang trước