10539/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10539/UBND-VX
Tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT938255249-7-20211626752048924_(hoangmc)(21.07.2021_07h33p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước