7136/UBND-NN
Chi tiết văn bản
7136/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Dream F Vina về hợp nhất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển hình thức thuê đất thực hiện dự án tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 11/06/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7136_signed.pdf
 Trở về trang trước