14515/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14515/UBND-NN
Hoàn thiện dự thảo văn bản tham mưu tổ chức thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT581130793-9-20221664419266423_(tungct)(29.09.2022_16h54p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước