1971/UBND-TD
Chi tiết văn bản
1971/UBND-TD
Trả lời, hướng dẫn bà Lê Thị Thái, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT385462477-2-20241707277159572_(hieulv)(07.02.2024_11h10p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước