5133/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5133/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Công ty cổ phần Ferocrom Việt Nam tại xã Tân Khang, huyện Nông Cống; giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật
Ngày ban hành 19/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5133_signed.pdf
 Trở về trang trước