3783/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3783/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Bá Điểm
Ngày ban hành 14/09/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT754148490-9-20201600144260399_(xungnd)(15.09.2020_22h42p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước