64/GP-UBND
Chi tiết văn bản
64/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Xuân Trường (có địa chỉ tại Tổ dân phố 3, thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 07/05/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT732205517-5-20241715063040782_(giangld)(07.05.2024_14h44p13)_signed.pdf
 Trở về trang trước