3989/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3989/QĐ-UBND
Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư GPMB dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu và khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Minh Dân, huyện Triệu sơn
Ngày ban hành 02/10/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3989.signed.pdf
 Trở về trang trước