16012/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16012/UBND-CN
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trung tâm xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa.
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT537805657-10-20211633572894207_liemmx_12-10-2021-16-57-33_signed.pdf
 Trở về trang trước