10541/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
10541/UBND-THKH
Giao góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT499811256-7-20211626753502283_(hoangmc)(21.07.2021_07h36p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước