10553/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
10553/UBND-KTTC
Hoàn thiện hồ sơ phương án giá sản phẩm dịch vụ, công ích thủy lợi năm 2019
Ngày ban hành 14/08/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10553.signed.pdf
 Trở về trang trước