7144/UBND-NN
Chi tiết văn bản
7144/UBND-NN
Bổ sung kế hoạch khối lượng giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp trên diện tích đang tạm hoãn cho UBND xã quản lý năm 2019 thuộc địa bàn huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 11/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7144_signed.pdf
 Trở về trang trước