181/TB-TCTTCD
Chi tiết văn bản
181/TB-TCTTCD
Lịch phân công tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Ngày ban hành 01/10/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT72070782-9-20201601437879815chanth30.09.2020_17h49p05_liemmx_30-09-2020-19-39-51_signed.pdf
 Trở về trang trước