607/UBND-CN
Chi tiết văn bản
607/UBND-CN
Chủ trương lập quy hoạch chi tiết các khu phát triển đô thị tại thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT180011685-1-20211610441071769_liemmx_13-01-2021-08-23-03_signed.pdf
 Trở về trang trước