4873/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4873/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép dự án Công trình Cầu Tân Lập bắc qua Sông Mã (thuộc dự án LRAMP) tại huyện Bá Thước được thực hiện trong năm 2018, cập nhật vào kh sử dụng đất năm 2019, huyện Bá Thước
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4873_signed.pdf
 Trở về trang trước