4361/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4361/QĐ-UBND
Khen thưởng cho các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT53833785-11-20231700127931926_tuandm_20-11-2023-09-51-22_signed.pdf
 Trở về trang trước