1595/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1595/QĐ-UBND
Thu hồi đất do UBND thị trấn Triệu Sơn quản lý để UBND huyện Triệu Sơn tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đầm Bối, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT443428385-4-20221650870793624_(giangld)(10.05.2022_16h42p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước