482/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
482/UBND-KSTTHCNC
Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Ngày ban hành 10/01/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c482_signed.pdf
 Trở về trang trước