3927/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3927/QĐ-UBND
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019
Ngày ban hành 11/10/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3927_signed.pdf
 Trở về trang trước