514/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
514/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch năm 2020 - dự án thành phần tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án "Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam" do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ
Ngày ban hành 11/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d514.signed.pdf
 Trở về trang trước