1755/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1755/QĐ-UBND
Thu hồi đất của UBND các phường Hải Châu, Hải Ninh để UBND thị xã Nghi Sơn thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư công trình khai thác cát nhiễm mặn làm vật liệu san lấp (khu vực mỏ) tại các phường Hải Châu, Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 23/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT13803754-5-20231684147284993tungct16.05.2023_10h51p29_giangld_23-05-2023-15-08-20_signed.pdf
 Trở về trang trước