18623/UBND-VX
Chi tiết văn bản
18623/UBND-VX
Khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT181835763-11-20211637666159847_tungdt_24-11-2021-22-40-52_signed.pdf
 Trở về trang trước