586/UBND-CN
Chi tiết văn bản
586/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu xen cư Đồng Chộp 2, xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hoá
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT963850632-1-20211610355096591_(trangnt)(12.01.2021_16h51p26)_signed.pdf
 Trở về trang trước