119/KH-UBND
Chi tiết văn bản
119/KH-UBND
Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019
Ngày ban hành 13/05/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh119_signed.PDF
 Trở về trang trước